Design Thinking

Maak je onderneming toekomstgerichter door een klant-centrische werkwijze.

Portfolio Strategie

Pas design thinking toe op je bedrijfs- en productstrategie en help je ‘sweetspot’ te vinden

Product Management

Breng cross-functional teams tot een gezamenlijk beeld van het juiste portfolio aan oplossingen

Design Management

Implementeer een ‘design-driven’ organisatie effectief en duurzaam.

Waarom?

Omdat ondernemingen van nature intern gericht zijn.

En niet voor niets. De meeste medewerkers hebben er meer dan een dagtaak aan om alles draaiende te houden. En de rest werkt hard om het allemaal wat efficiënter te maken.

Maar doen we het juiste? Hoe blijven onze klanten loyaal aan ons? Gaat alle energie wel echt naar waarde voor de klant?

Dit is nooit vanzelfsprekend. Daarom zijn dit soort vragen cruciaal om samen met je team te beantwoorden.

Het resultaat is dat opstartende ondernemingen gerichter om kunnen gaan met hun beperkte middelen. 

En dat bij gevestigde bedrijven iedereen weer weet hoe ze hun klanten tevreden houden.

Ik zorg dat je team snel tot resultaten komt door effectief van buiten naar binnen te leren werken. En zo je onderneming sterk en toekomstgericht te maken.

De vele bedrijven die deze stap reeds gemaakt hebben bewijzen dit met gemiddeld dubbel zo hoge groei in omzet (Bron: McKinsey)


Mijn missie

Je medewerkers met meer plezier laten samen-werken. Doordat iedereen hetzelfde beeld van de klant heeft.

Medewerkers zullen zich dan meer empowered voelen zelf met oplossingen te komen en gemotiveerder zijn om keuzes altijd in het belang van de klant te maken.

Daardoor tonen medewerkers eigenaarschap over hun deelgebied en blijven ze uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen. En dat maakt ondernemingen, en uiteindelijk onze hele samenleving, sterker.

Hoe doe ik dit?
Ik help ondernemingen inzien welke innovatiestrategie het best bij ze past en om de klant centraal te stellen in alle keuzes in de realisatie ervan.

Wat bied ik?
Ik bied interim management aan op product strategie en coaching op het effectief toepassen van Design Thinking processen.


Design Thinking

Maak je onderneming sterker en toekomstgerichter door een klant-centrische werkwijze

Daarbij werk ik volgens een eigen model om eerst samen vast te stellen wat de juiste voorwaarden, aanpak en methoden zijn die passen bij je situatie.

Vervolgens kan ik een breed scala aan bewezen methodieken inzetten om zowel te groeien op de aandachtspunten als dit te verankeren in de werkwijze.

Hierbij zal aandacht zijn voor:

– Effectieve cross-functional teams
– Een ‘customer (outcome) driven’ mindset
– Empathie voor klant en gebruiker
– Visueel werken, in optimale ‘fidelity’
– Iteratief werken, prototypen en valideren
– Holistische aanpak, met de hele oplossing in beeld
– Adaptief aan de steeds veranderende wensen


Portfolio Strategie

Pas design thinking toe op je bedrijfs- en product strategie en vind je ‘sweetspot’

Klant-centrisch werken betekent niet dat je gewoon moet doen wat de klant vraagt. Maar om de klant optimaal te bedienen vanuit je eigen vermogen.

Om er achter te komen wat dit voor jou betekent werk ik volgens een eigen model. Hiermee stellen we samen met klanten vast waar je onderscheidende kracht de meeste waarde voor de klant kan opleveren.

Vervolgens zal ik met bewezen methodieken kunnen helpen om dit met je team concreet te vertalen in:

– Markt (segment) definitie
– Focus applicaties
– Oplossingen (en alternatieven)
– Business model

En vervolgens vertalen we dit samen in een effectieve product strategie, die ook de mogelijkheden van digitale platforms en ecosystemen zal benutten.


Product Management

Ik help teams om te komen tot een gedeelde visie op het gehele portfolio

Maar wel een die recht doet aan de continu veranderende klantwensen.

Hier werk ik graag met een ‘Service Design’ aanpak waarin we dicht tegen de klant aan werken en komen met flexibele oplossingen die continu verbeteren.

Vanuit bekende kaders als customer- en user journeys zullen we afdalen naar concreet en realistisch programma dat zowel de ‘desirability’, de ‘feasibility’, de ‘viability’ als de ‘adaptability’ ervan addresseert.

Ik help de meest efficiënte validatie te vinden van de gehele oplossing en diens pricing en positionering, richtend op de meest risicovolle aannames.

Tenslotte zorg ik dat de resultaten concreet en uitvoerbaar gecommuniceerd kunnen worden.


Design Management

‘Design-driven’ ondernemingen zijn dubbel zo succesvol

In elk geval tonen zo gemiddeld dubbel zo hoge groei in omzet en aandeelhouderswaarde (Bron: McKinsey) – voor wat het je waard is.

Dit verbaasd me niet. Dit zijn de bedrijven waar je graag hard voor werkt.

Maar hoe bouw ik dit op? Hoe vind en manage ik de juiste mensen en processen voor een ‘design-driven’ organisatie?

Ik kan putten uit lange ervaring (als onder meer teamleader en global head of design) om te adviseren met en helpen bij het verankeren van een ‘designerly way of working’.

Hierbij is het niet alleen zaak om de juiste design ‘rollen’ te vinden maar ook om die goed te laten vertegenwoordigen in alle lagen.


Methode

Ik werk graag met een duidelijk stramien – zodat we in korte tijd overzicht kunnen krijgen over de status en aandachtspunten. 

Laatste nieuwtjes…

Hier staan mijn laatste blogberichten.

Owner of Neeleman innovation

Merijn Neeleman

Over mij

Mijn hele loopbaan ben ik door dezelfde passie gedreven: energie en daadkracht in teams krijgen door complexe zaken simpel te maken.

Dat was al mijn focus toen ik afstudeerde aan de TU Delft en ook bij alle werkgevers die ik heb gehad in San Francisco, Eindhoven, Delft, Venlo, Parijs, Geldermalsen en Utrecht.

Gaandeweg blijkt dit ineens Design Thinking te heten. Ik heb dit binnen ondernemingen toegepast op zowel design, product(concept) ontwikkeling als op (product)strategie.

Zo ben ik er achter gekomen dat mijn insteek op veel terreinen waarde biedt. En door mijn brede ervaring weet ik nu snel tot resultaten te komen. Daarom ben ik in maart 2022 Neeleman Innovation gestart, zodat ik mijn diensten nu aan meerdere bedrijven kan bieden.

Ik zal dit niet als buitenstaander doen. Mijn stijl is om intensief met de betrokken teams te co-creëren. Mijn ervaring is dat je alleen zo een diep en gedeeld begrip van de klant en de visie op oplossingen bereikt. Zo empower ik de teams graag om ook snel weer zonder mij verder te kunnen.


Ik heb onder andere gewerkt als…
  • Director portfolio management
  • Global head of Design
  • Head of services research
  • Product manager
ik ben goed in…

Design Thinking, Service Design, Strategic Design, coaching, Design Research, Voice of Customer, Product and Portfolio managment, Platform and ecosystem development, Product Marketing, Agile collaboration

Owner of Neeleman innovation

Merijn Neeleman

over mij

Mijn hele loopbaan ben ik door dezelfde passie gedreven: energie en daadkracht in teams krijgen door complexe zaken simpel te maken.

Dat was al mijn focus toen ik afstudeerde aan de TU Delft en ook bij alle werkgevers die ik heb gehad in San Francisco, Eindhoven, Delft, Venlo, Parijs, Geldermalsen en Utrecht.

Gaandeweg blijkt dit ineens Design Thinking te heten. Ik heb dit binnen ondernemingen toegepast op zowel design, product(concept) ontwikkeling als op (product)strategie.

Zo ben ik er achter gekomen dat mijn insteek op veel terreinen waarde biedt. En door mijn brede ervaring weet ik nu snel tot resultaten te komen. Daarom ben ik in maart 2022 Neeleman Innovation gestart, zodat ik mijn diensten nu aan meerdere bedrijven kan bieden.

Ik zal dit niet als buitenstaander doen. Mijn stijl is om intensief met de betrokken teams te co-creëren. Mijn ervaring is dat je alleen zo een diep en gedeeld begrip van de klant en de visie op oplossingen bereikt. Zo empower ik de teams graag om ook snel weer zonder mij verder te kunnen.


ik heb onder andere gewerkt als..
  • Director portfolio management
  • Global head of Design
  • Head of services research
  • Product manager
ik ben goed in…

Design Thinking, Service Design, Strategic Design, coaching, Design Research, Voice of Customer, Product and Portfolio managment, Platform and ecosystem development, Product Marketing, Agile collaboration

Wat zeggen anderen over mij?

Ik heb met veel bijzondere mensen mogen werken. Af en toe krijg ik daar mooie reacties voor terug.

“Merijn is a deep thinker and absolute genius at taking the wild fraying strands at the fuzzy front end of product portfolio development and weaving them into a coherent and strategic vision. He is both very experienced at doing this and has over the years cultivated a unique set of approaches and tools that sets him apart. I see him as the inventor of a unique and needed role for fast moving tech companies — and one that can make a real difference.”

Matt Griffin Director Community Development at Ultimaker

“Merijn’s work transformed the Ultimaker portfolio from being product- and technology-centric to an integral solution for enterprise customers. He significantly contributed to the growth of the company and transition from start-up to a succesful scale-up.”

Jürgen von Hollen – CEO of Ultimaker

I have worked with Merijn on several strategic projects. He is a great, intelligent and authentic person and very pleasant to work with. He has the unique capability to embrace complex strategic product and service questions and translate them in concrete answers and implementation plans by leading and facilitating cross functional teams.”

Wouter Ditters – Global Manager Smart Solutions & Services, ASKO Appliances

Merijn and I have been working on multiple strategic projects. Merijn is a unique, bright and intelligent person and very capable to provide in-depth understanding and clarity on complex matters. Through the exercise of workshops and interviewing, Merijn always aims for a holistic and inclusive approach finding solutions. He works efficiently together with internal and external stakeholders – from internal teams to customers and partners – to find the right support and input for his projects

Rutger Stronks – Director of Marketing at Stream

Neem zeker contact op!

Ik heb altijd tijd voor een kop koffie en haal inspiratie uit elk gesprek

“Innovation is not about ideas. Innovation is acting on your unique power to help the customer”